SimBeFraM = Simple Bending Fracture Model
prosinec 2009, Petr Frantík & Michal Štafa
poslední aktualizace: prosinec 2009
http://simbefram.kitnarf.cz


SimBeFraM

         SimBeFraM je aplikace sloužící pro analýzu lomových zkoušek cementových kompozitů, prováděných tzv. tříbodovým ohybem trámce s centrálním zářezem v oblasti tažených vláken.
 
SimBeFraM slouží jako primitivní model například pro dynamické simulace lámaného vzorku, interpolaci či extrapolaci naměřeného zatěžovacího diagramu a pro zjednodušené predikce vlivu změn jednotlivých složek kompozitu.
 
SimBeFraM disponuje grafickým rozhraním. Umožňuje zadat nehomogenní průřez. Umí nalézt aproximaci naměřeného zatěžovacího diagramu.
 
SimBeFraM je open source projekt v jazyce Java pod licencí GNU GPL. Kdokoliv jej může využít či rozšířit.
 
stažení aplikace, dokumentace, java balík
 
 
 
 
 
 

Vyvinuto v rámci výzkumného projektu GA ČR 103/08/0963: Základní únavové charakteristiky a lom pokročilých stavebních materiálů.
Copyright 2009 Petr Frantík & Michal Štafa, http://simbefram.kitnarf.cz, e-mail: kitnarf at centrum dot cz